Older version of Plumeria 'Keiki' {plumeria alba}

Drew Avery